INFORMACJE O PROJEKCIE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

TYTUŁ PROJEKTU

Promocja produktów firmy Cosmoderma Laboratorium Kosmetyczne s.c. na rynku międzynarodowym.

OPIS PROJEKTU

Realizacja Projektu będzie polegała na prowadzeniu działań, mających na celu promocję marki Cosmoderma Laboratorium Kosmetyczne s. c. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych. Zaplanowane działania to udział Cosmoderma w imprezach targowo-wystawienniczych wybranych w ramach Branżowego Programu Promocji dla branży kosmetycznej w latach 2017-2019.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności marki produktowej Cosmoderma. Zrealizowanie projektu będzie kluczowe dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa oraz dla nawiązania kontaktów biznesowych z kontrahentami działającymi na rynku międzynarodowym. Spółka dzięki planowanym działaniom promocyjnym i udziałowi w imprezach targowo-wystawienniczych, zamierza zbudować rozpoznawalność swojej marki. Rezultatem prowadzonych działań będzie między innymi wprowadzenie mikroprzedsiębiorstwa działającego na rynku lokalnym na rynki zagraniczne, powiększenie rynku zbytu, zwiększenie produkcji oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki.

WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM

589 054.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

402 960.00 PLN

BENEFICJENT

Cosmoderma Laboratorium Kosmetyczne s.c.